top of page
The Bülow Program
BÜLOWMETODEN

VETENSKAPLIGT BEVISAD

 

Bülowmetoden består av tre delar. Den första delen, som kan variera i längd beroende på vad klienten behöver, sträcker sig mellan 23, 30 och 40 dagar. Den här delen är en så kallad permanent justering av kroppsvikten till dess ideala vikt. Under första fasen följer klienten ett strikt matschema där matintaget är som mest 500 kcal om dagen tillsammans med frekvenserna av ämnet HCG. Detta gör att personen inte känner någon hunger.

Fas 1.Till att börja med har du som klient en coach som du talar med varje vardag under den här delen av Bülow Metodens första fas och med anledning av det låga kaloriintaget sker träning endast i form av en timmes promenad. Metoden är även uppbyggd för att fokusera på reducering av rätt sorts fett. Våra kroppar består nämligen av tre sorters fetter, vilket är varför det är viktigt att fokusera på det rätta.

 

De olika sorters fetterna är följande: 

 

1. Först har vi våra naturliga fettreserver = underhudsfettet, som är jämnt distribuerat över hela kroppen.

 

2. Sedan har vi det strukturella fettet, som finns mellan våra organ och muskler. Det strukturella fettet bygger även upp ansiktsdrag samt är en del av våra händer och fötter. 

 

3. Slutligen har vi problemfettet eller det onaturliga fettet, som sätter sig runt midjan men även på andra ställen beroende på kroppsform och uppbyggnad. 

 

Det här fettet låses in av kroppen, vilket gör att när vi bantar på traditionellt vis, förlorar vi fettreserverna och därefter det strukturella fettet. Det är sedan inte förrän i slutfasen som vissa lyckas nå det faktiska problemfettet. Vilket är varför många som har bantat mycket ibland tenderar att se magra ut. Men med Bülowmetoden går du andra vägen, vilket innebär att du förlorar problemfettet istället för det fett som är nödvändigt för att din kropp ska se hälsosam ut.

 

HCG​ - För att komma åt det här fettet använder sig Bülow Clinic av ett frekvenstillskott, också kallat kvantmedicin. Tillskottet har inga tillsatta kemikalier utan innehåller enbart frekvenser skapade av HCG, en substans som vi alla föds med men som av olika anledningar sedan lämnar kroppen. Frekvenserna av HCG substansen tas i form av piller som klienten äter under den första fasen av metoden, vilket får kroppen att frigöra problemfettet som istället konverteras till energi. Resultatet gör att du kan förlora mellan 300-500 gr/dag. Helt utan att känna hunger då 0,5 kg konverteras till 4500 kcal. 

 

Användningen och kunskapen om frekvens medicin är tämligen okänd i Sverige. Men i andra länder såsom Schweiz och Tyskland är det helt annorlunda. I exempelvis 

Tyskland finns det 5 500 läkare som aktivt arbetar med frekvens medicin. ​

 

FAS 2​. Efter att ha gått igenom fas ett av Bülowmetoden, coachar och vägleder vi våra klienter in i nästa del. I fas två implementerar vi metoden i klientens egen livsstil genom att hitta matkombinationer som fungerar för just hans eller hennes kropp. Detta sker genom att på olika sätt addera mat till dieten för att hitta den bästa formen för just dig.

1_HEAD_20191111.png

I Fas 2 åter installerar vi hypotalamus till vad den var innan man gick upp i vikt. Hypotalamus är den del av hjärnan som reglerar våra fett depåer och vår ämnesomsättning. Med åren blir den överansträngd av olika anledningar, såsom att äta skräpmat, halv-eller-helfabrikat istället för färsk mat, äta oregelbundet, hoppa över måltider, dålig sömn och alla de gifter vi är utsatta för varje dag.

 

Fas 2 sträcker sig över 6 veckor och sedan kommer Fas 3 som är resten av livet då man får äta allting.

I Fas 1 har klienten sin egen coach varje dag som hon eller han talar med. I Fas 2 talas vi vid 1-3 ggr/vecka, beroende på klientens behov. Dessemellan skriver vi sms.

 

Fas 3 är som sagt resten av livet då man får äta allting, men inte alltid. Detta finns beskrivet i Eva Bülows senaste bok “Ät Vad Du Är”. Någonting som vi sällan får höra är betydelsen av att hålla kroppen så basisk som möjligt. Vi kan lätt läsa av surhetsgraden i kroppen med ett lackmus papper.

 

När kroppen är försurad kan den inte reparera sig själv på ett optimalt sätt. När kroppen är försurad finns det för lite syre i kroppen, vilket innebär att celler kan mutera till att överleva i en syrefattig miljö, vilket innebär cancer. Alla celler lever bl a på syre. Därför är det viktigt att vara alkalisk/basisk då kroppen då har mycket mera syre till sitt förfogande. 

 

Alla som följer riktlinjerna i Fas 2 och 3 har alla behållit sin nya vikt. Som bonus har dessutom många sjukdoms symptom försvunnit såsom diabetes, fibromyalgia, psoriasis, högt blodtryck, högt kolesterol, värk i muskler och leder, gikt, migrän, eksem och olika hjärtsymptom. För dem, som blivit av med sina symptom är det ovärdeligt.

LÄS MER OM "ÄR DU REDO?" >

bottom of page