top of page
PHOTOS
FOTO
face_före_2_20221126
face_efter_2_20221126
Photo_1_20221125
Photo_2_20221125
START
Ny klientbild 3
Sidanföre_1_20221125
SidanEfter_2_20221125
1
2
START
STOP
före_1_20221125
Efter_2_20221125
START
STOP
START
STOP
START
STOP
START
STOP
bak_1_20221125
BackEfter_2_20221125

Här ser vi några exempel på effekten av viktminskningen. På alla bilder ser vi en stor skillnad på utsidan. Vad vi inte ser är vilken stor förändring som skett på kroppens insida.

 

Våra exempel här bredvid har alla haft en stor förändring vad gäller det allmänna hälsotillståndet. Många symtom som diabetes, högt blodtryck, gastrit, förhöjt kolesterol, etc.. har försvunnit efter det att personerna genomgått Bülow Metoden. Kom ihåg, din hälsa är det viktigaste du har – Your Health Is Your Wealth.

bottom of page