top of page
Kvant medicin / Energi medicin

Kvant medicinen eller energi medicinen ser människokroppensom en energi

varelse. Allt levande har ett energifält omkring sig som fungerar som ett nätverk. Genom nätverket kommunicerar sedan cellerna med varandra och med omvärlden.

Varje cell, varje organ och varje vävnad i kroppen har sitt specifika frekvensmönster. Även tankar och känslor. All materia avger därför energivågor som kan mätas. Detta gäller alla celler, vävnader, parasiter, bakterier, virus och organ i vår kropp.

 

Allting har sin egen frekvens. Frekvensmedicin är således baserad på kvantfysik som för mer än hundra år sedan ersatte det mekaniska Newtoniska paradigmet och som idag har forskats på i snart 50 år i både Tyskland och USA. Enligt det kvantfysiska eller biofysiska paradigmet är människokroppen nämligen primärt energi. Överföringen av signalerna är inte i första hand kemisk, utan elektromagnetisk. 

 

Om energin är blockerad sjunker frekvenserna i olika organ och celler, vilket påverkar hela kroppen. Vår kropp sätts i obalans vilket kan få både fysiska och psykiska symptom. Infektioner som inte kan läka hindrar cellens förmåga att kommunicera. Om detta sedan inte korrigeras kan det leda till mer kroniska sjukdomar. Energimedicin återställer därför cellkommunikationen så att farliga substanser kan lämna kroppen vilket gör att den kan hela sig själv. 

 

Energimedicin utgår sammanfattningsvis från ett mer holistiskt förhållningssätt till våra kroppar där varje känsla och tanke har sin egen energifrekvens. Av den anledningen är det lika viktigt att må bra i sinnet vid en viktnedgång. Så kallade ”glada tankar” påverkar nämligen också kroppens vibrationer. 

​​

KVANT MEDICIN/ENERGI MEDICINE
bottom of page